Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Dry needling voor paarden

Voor behandeling en begeleiding van spierproblemen

bij paarden

Wanneer en bij welke klachten kan dry needling uw paard helpen?

* Dry needling bij paarden is een

uitstekende

behandelmethode voor de

begeleiding en behandeling van

spierproblemen bij paarden.

 * Bij rijtechnische problemen zoals

problemen met de lengtebuiging,

nageeflijkheid, ondertreden,

sluiten, etc. 

* Behandeling van spierpijn en

spierblessures.

* Behandeling van rug-en bekkenklachten.

 * Bij bewegingsbeperking en/of stijfheid.

* Verminderde kracht van een spier.

* Pijnklachten en pijnontwijkend gedrag. 

* Bij paarden die onregelmatig lopen als

gevolg van een spierprobleem. 

* Bij spierblessures als gevolg van een trauma,

vastliggen of als gevolg van compensatie gedrag

na een operatie.

triggerpoint brachiocephalicus

triggerpoint brachiocephalicus

triggerpoint in de brachiocephalicus kan klachten en referred pain geven in de hals, problemen met de lengte buiging en problemen met de aanleuning.